132014maig

Els Cellers

Els cellers són edificis on s’elaborava i guardava el vi en grans bótes de fusta
Actualment s’han transformat en restaurants.

Destaca
La vinya era el principal conreu d’Inca fins als s.XIX per la plaga de la fil·loxera.

Trets característics
Solen ser sales molt altes, cobertes d’una embigada, que es troben per davall el nivell del carrer o al nivell del carrer, depèn de cada celler.

Alguns exemples
Can Ripoll, ca n’Amer, sa Travessa, can Marron.