132014maig

Parc del serral de les monges

Construcció
El parc del serral té una àrea de 70.000 m2

Destaca
Lloc de relaxació i estudi de la natura

Trets característics
Disposa de zona humida, un hort de parades de crestall, una escola taller de jardineria, 200 alzines.