El cellers són edificis on s’elaborava i guardava el vi en grans bótes de fusta. Per Inca, la vinya era el seu principal conreu fins que la plaga de la fil·loxera provocà la seva substitució per altres cultius, com ara l’ametler. Actualment, els cellers, s’han transformat en restaurants de cuina tradicional. Solen ser sales molt altes, cobertes d’una embigada, que es troben per davall el nivell del carrer o al nivell del carrer, depèn de cada celler.


Celler Can Lau

C/ Roser, 5 · 971 50 62 89

S’hi pot observar el cub de pedra tallat a mà on es fermentava el vi, així com diverses bótes on es guradava el vi. Una d’aquestes bótes data de 1840. Es tracta d’un celler familiar que ha passat de generacions en generacions


Celler Can Marron

C/ Rector Raió, 7 · 971 50 41 60

Edifici d’època barroca (s-XVII-XVIII), consta de dues plantes amb una cornisa de pedra. De tot el conjunt, cal destacar el portal de pedra viva recobert per una llinda amb esmotxadura conopial al centre. Damunt la llinda del portal hi ha un senzill trencaaigües motllurat.
Per la seva banda, la planta superior té dues finestres amb ampits motllurats, brancals i llinda de pedra viva. La sala està coberta d’embigat sostingut per un pilar de ferro forjat que aguanta la biga mestra.


Celler Sa Travessa

C/ de la Pau, 16 · 971 50 00 49

Originari del segle XVI, té un portal principal recobert per un arc de mig puntamb brancals de pedra viva. L’entrada està protegida per un trencaaigües i al costat dret del portal s’obre l’única finestra de tipologia renaixentista que es conserva actualment en els carrers d’Inca.
Mitjançant una escala de pedra viva s’accecedeix a l’interior, ja que es troba per davall del nivell del carrer . A cada costat de la gran sala es troben les bótes de vi,


Celler Can Amer

C/ de la Pau, 39 · 971 50 12 61

Per accedir al celler s’han d’utilitzar unes escales de pedra, ja que la sala d’aquest està situada a un nivell molt més baix que el carrer. Es tracta de l’antic celler de la casa senoyorial dels Amer. El seu interior està envotat per grans bótes de vi i està cobert per un embiagt suportat per forts pilars de marès.


Celler Can Ripoll

C/ Jaume Armengol, 4 · 971 50 00 24

Edifici d’època barroca (s-XVII-XVIII), era el celler de la casa senyorial que es troba just al damunt i a la dreta d’aquest.
S’accedeix al celler mitjançant una escala, ja que es troba a un nivell més baix que el carrer. El celler està format per una sala molt alta coberta per un embigat que s’aguanta sobre uns grans arcs de mig punt.

Celler Ca’s Metge Nou

Avinguda Alcudia, 8 · 971 880 024

Tornar al llistat de rutes »