preloader logo

L’Estació

Edifici amb concepció clàssica del darrer terç del s. XIX. Es tracta d'una construcció rectangular de dues crugies i dues plantes, amb cos central ressortit. Les façanes mostren una disposició simètrica i les finestres estan emmarcades per faixes de marès. A l'interior, un arc rebaixat divideix els dos aiguavessos de la sala d'espera, la qual està coberta per una embigada.

Comparteix