preloader logo
Fàcil

Camper Outlet

Polígon Industrial d'Inca, 07300 Inca, Illes Balears · 971 88 83 61 · Web: www.camper.com

Camper és la història viva d'una empresa familiar i d'una gran família de creadors que, durant més d'un segle i a la llarga de quatre generacions, s'han dedicat a la indústria del calçat. Camper nasqué l'any 1975, encara que per entendre els seus valors i compromís ens hem de remuntar a 120 anys enrere quan Antoni Fluxà, expert sabater, inicià la seva carrera dins el món de la indústria del calçat. 

Comparteix