preloader logo
Fàcil

Celler Can Marron

C/ Rector Raió, 7 · 971 50 41 60

Edifici d'època barroca (s-XVII-XVIII), consta de dues plantes amb una cornisa de pedra. De tot el conjunt, cal destacar el portal de pedra viva recobert per una llinda amb esmotxadura conopial al centre. Damunt la llinda del portal hi ha un senzill trencaaigües motllurat. Per la seva banda, la planta superior té dues finestres amb ampits motllurats, brancals i llinda de pedra viva. La sala està coberta d'embigat sostingut per un pilar de ferro forjat que aguanta la biga mestra.

Comparteix