preloader logo
Fàcil

Celler Can Ripoll

Edifici d'època barroca (s-XVII-XVIII), era el celler de la casa senyorial que es troba just al damunt i a la dreta d'aquest. S'accedeix al celler mitjançant una escala, ja que es troba a un nivell més baix que el carrer. El celler està format per una sala molt alta coberta per un embigat que s'aguanta sobre uns grans arcs de mig punt.

Comparteix