preloader logo

El Puig de Santa Magdalena

Itinerari:

El terme d'Inca presenta tres zones clarament diferenciades segons el relleu: la zona sud-oest és una àrea amb pendents suaus, lleugerament inclinada cap al Pla, mentre que a la zona nord destaquen dos putxets que fan de partió amb el terme de Selva. A l'est trobam el massís de Santa Magdalena, una petita alineació muntanyosa orientada de sud a nord, i que inclou el puig de Santa Magdalena, amb 287m, i el puig de la Minyó o de la Creu, que amb 307m és l'elevació màxima del terme.

En aquest itinerari, el visitant descobrirà la zona est del municipi, un lloc poc conegut d'Inca en el que passejarem per camins poc transitats i en els que podrem aturar-nos per descobrir i admirar moltes restes de l'antiga societat preturística de l'illa, alguns dels quals propiciaren que aquesta zona fos declarada Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI) el 1991. 

1. Camí vell d'Alcúdia

2. Sínia del camí vell d'Alcúdia

A les Balears ja es documenten sínies durant l'Edat Mitjana, però la majoria de les que es conserven són del segle XIX o primera meitat del segle XX. 

En moltes d'elles encara es pot veure un o més arbres fruiters sembrats al seu costat. Aquests tenien una funció molt important: saps quina era? 

3. Creu d'en Roca

4. Pou de capelleta del Camí vell d'Alcúdia

5. Ses Veles

La possessió, documentada des del segle XVIII, està formada per la casa de pagès amb carrera empedrada i diversos annexos amb dependències auxiliars, com la tafona.

6. Les casetes de roter

Sabies que aquestes construccions servien per menjar i descansar i, a més, per al refugi temporal de les bísties?

7. Camí de Santa Magdalena 

En aquest camí, que és part del camí vell d'Artà a Lluc, es poden veure diversos trams del camí antic, o dreceres, amb graons de pedra. El darrer tram de pujada fins a l'ermita de Santa Magdalena presenta una escalonada, de 86 escalons de pedra, projectada el 1914. 

8. Puig d'Inca

El puig d'Inca, o massís de Santa Magdalena, és una petita alineació muntanyosa de forma allargada amb dues elevacions als extrems, el puig de la Minyó i el puig de Santa Magdalena.

9. Ermita de Santa Magdalena

Es té constància de l'existència de l'ermita des del 1284. Sabies que durant segles va ser ocupat per diferents comunitats, que l'abandonaren per falta d'aigua?

A l'esquerra de l'església hi ha l'edifici d'acollida, mentre que a la dreta hi ha l'edifici conventual.

10. Jaciment del Puig de la Minyó

El jaciment, d'època talaiòtica (900-500 A.C.), està format per tres nivells de murs que s'adapten al pendent natural del terreny. 

11. Creu del Puig de la Minyó

La creu monumental, dedicada a Crist Redemptor, va ser beneïda la primavera de 1902.
Aquesta ha patit dos impactes de llamps, que han destruït dues creus. L'actual és de 1971.

12. Son Catlar- Can Roca

En el segle XVII era una de les possessions més grans d'Inca, propietat de la família Descatlar.

13. Pou des Rasquell

Segons alguns historiadors, és un pou públic, probablement d'origen medieval, encara que està documentat des del segle XVIII. 

  • Dificultat: Fàcil
  • A peu: 5:00 h.
  • En bici: 2:00 h.