El Puig de Santa Magdalena

Itinerari:

El terme d’Inca presenta tres zones clarament diferenciades segons el relleu: la zona sud-oest és una àrea amb pendents suaus, lleugerament inclinada cap al Pla, mentre que a la zona nord destaquen dos putxets que fan de partió amb el terme de Selva. A l’est trobam el massís de Santa Magdalena, una petita alineació muntanyosa orientada de sud a nord, i que inclou el puig de Santa Magdalena, amb 287m, i el puig de la Minyó o de la Creu, que amb 307m és l’elevació màxima del terme.

En aquest itinerari, el visitant descobrirà la zona est del municipi, un lloc poc conegut d’Inca en el que passejarem per camins poc transitats i en els que podrem aturar-nos per descobrir i admirar moltes restes de l’antiga societat preturística de l’illa, alguns dels quals propiciaren que aquesta zona fos declarada Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) el 1991.

Resum:

Distància: 12km. aprox.
Mitjà per fer la ruta: en bicicleta
Durada: Mig dia
Inici i final: inici del camí vell d’Alcúdia (Carretera a Sineu). Recorregut circular.

1. Camí vell d’Alcúdia

Sabies que Mallorca conserva una extensa xarxa de camins, alguns dels quals es remunten a l’època àrab?

Per què creus que serveixen els murs de pedra que tanquen les finques?

 1. És un element de protecció del camí, ja que eviten els esllavissaments de terres i l’entrada de l’aigua dins aquest.
 2. Per tancar els animals que es troben dins les finques.

Aquí trobarà la resposta correcte.

2. Sínia del camí vell d’Alcúdia

A les Balears ja es documenten sínies durant l’Edat Mitjana, però la majoria de les que es conserven són del segle XIX o primera meitat del segle XX.

En moltes d’elles encara es pot veure un o més arbres fruiters sembrats al seu costat. Aquests tenien una funció molt important: saps quina era?

3. Creu d’en Roca

Sabies que, originàriament, les creus de terme estaven situades prop de les entrades dels pobles o a la vorera de camins? Quina funció creus que tenien?

 1. Marcar llocs d’enterraments col·lectius
 2. Beneir i delimitar els nuclis de les poblacions
 3. Marcar els llocs on es cremaren bruixes

Ves a i trobaràs la resposta correcte.

4. Pou de capelleta del Camí vell d’Alcúdia

Sabies que la forma de cobrir aquest pou, denominat pou de capelleta, serveix per evitar l’evaporació de l’aigua del seu interior?

Quina relació creus que hi ha entre aquesta imatge i el pou?

5. Ses Veles

La possessió, documentada des del segle XVIII, està formada per la casa de pagès amb carrera empedrada i diversos annexos amb dependències auxiliars, com la tafona.

Sabies que el nom de possessió s’imposà, en el segle XVI, sobre els antics noms d’origen àrab, les alqueries i els rafals?

6. Les casetes de roter

Sabies que aquestes construccions servien per menjar i descansar i, a més, per al refugi temporal de les bísties?

La majoria de les construccions existents a l’actualitat estan realitzades fa menys de 250 anys, encara que aquestes ja es coneixen des dels segles XIV i XV.

7. Camí de Santa Magdalena

En aquest camí, que és part del camí vell d’Artà a Lluc, es poden veure diversos trams del camí antic, o dreceres, amb graons de pedra. El darrer tram de pujada fins a l’ermita de Santa Magdalena presenta una escalonada, de 86 escalons de pedra, projectada el 1914. Aconseguiràs pujar-los a peu? A dalt t’espera una sorpresa…

8. Puig d’Inca

El puig d’Inca, o massís de Santa Magdalena, és una petita alineació muntanyosa de forma allargada amb dues elevacions als extrems, el puig de la Minyó i el puig de Santa Magdalena. La sorpresa (de la que s’ha parlat en el punt anterior) és la magnífica vista que hi ha des d’aquí, ja que es pot veure la Serra de Tramuntana i les badies d’Alcúdia i Pollença.

9. Ermita de Santa Magdalena

Es té constància de l’existència de l’ermita des del 1284. Sabies que durant segles va ser ocupat per diferents comunitats, que l’abandonaren per falta d’aigua?

Vols conèixer què trobaren durant les obres de restauració? Si és així,
A l’esquerra de l’església hi ha l’edifici d’acollida, mentre que a la dreta hi ha l’edifici conventual.

10. Jaciment del Puig de la Minyó

El jaciment, d’època talaiòtica (900-500 A.C.), està format per tres nivells de murs que s’adapten al pendent natural del terreny. Segons l’espai on es troba ubicat, quina funció creus que podia tenir?

 1. Zona per conrear cereals
 2. Control del territori
 3. Caseta per anar a passar el cap de setmana

Aquí trobarà la resposta correcte.

11. Creu del Puig de la Minyó

La creu monumental, dedicada a Crist Redemptor, va ser beneïda la primavera de 1902; per què creus que es va col·locar?

 1. per commemorar l’entrada al segle XX
 2. per commemorar la majoria d’edat del rei Alfons XIII
 3. per servir de niu a les aus de la zona

Ves a per saber la resposta correcte

Aquesta ha patit dos impactes de llamps, que han destruït dues creus. L’actual és de 1971.

12. Son Catlar- Can Roca

En el segle XVII era una de les possessions més grans d’Inca, propietat de la família Descatlar.

Sabies que la major part de les possessions estan formades per diversos blocs constructius, normalment al voltant d’una clastra?

Recordes com es deien abans aquestes construccions? Ves al punt 5 d’aquest itinerari i trobaràs la resposta.

13. Pou des Rasquell (12)

Segons alguns historiadors, és un pou públic, probablement d’origen medieval, encara que està documentat des del segle XVIII. Sabies que actualment encara es conserven a l’illa més de 200 pous i aljubs públics?

Quina funció podia tenir un pou com aquest, situat a un encreuament de camins?

 1. Rentar la roba
 2. Abeurar les bísties
 3. Omplir les piscines de les finques dels voltants

Aquí trobaràs la resposta correcte.

incaturistica.es