preloader logo
Easy

Forn Ca’n Alba

Forn Ca'n Alba
Juan Francisco Alba Llaneras va obrir el forn de Can Alba l'any 1931 i deu el seu nom al llinatge familiar. L'actual propietari, Joan Alba, regenta aquest forn des de 1996, quan el seu pare, Nofre Alba, es va jubilar. Actualment, és la tercera generació de la família que regenta el negoci.
Quan Joan es va posar al capdavant, al forn només hi venien pa, i ell va decidir ampliar aquesta oferta amb panades, de les quals n'hi ha d'una dotzena de tipus, rubiols, coques de tallades, cocarrois, etc. Antigament, venia gent d'altres pobles a cercar pa, sobretot molts de sabaters que eren de fora poble però que treballaven a Inca.
El forn tenia un forn de llenya morú, que Joan va intentar mantenir quan va agafar el negoci, tot i que li va ser impossible perquè costava molt mantenir-lo i no podia seguir el ritme que duia el forn.
El futur del forn no està clar, ja que les filles de Joan de moment no hi estan interessades, però, com diu ell, és una pena que es perdi aquesta tradició familiar.

Av. General Luque, 95 · Inca · Mallorca. +34 971 502 865
Facebook @Forn Ca'n Alba
Instagram @Forn Ca'n Alba
https://www.google.com/maps/place/Panader%C3%ADa+Can+Alba/@39.7185115,2.9082092,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x42eaaffed403c3de!8m2!3d39.7185115!4d2.9082092?sa=X&ved=2ahUKEwjFzurph63wAhWB5-AKHaBmCzAQ_BIwCnoECBQQBQ&shorturl=1


Juan Francisco Alba Llaneras abrió la panadería de Can Alba en 1931 y debe de su nombre al apellido familiar. El actual propietario, Joan Alba, regenta esta panadería desde 1996, cuando su padre, Nofre Alba, se jubiló. Actualmente, es la tercera generación de la familia que regenta el negocio.

Cuando Joan se puso al frente, en la panadería solo vendían pan, y él decidió ampliar esta oferta con empanadas (panades), de las que existen una docena de tipos, rubiols, cocas de tallades, cocarrois, etc. Antiguamente, venía gente de otros pueblos a buscar pan, sobre todo muchos zapateros que eran de fuera pero que trabajaban en Inca.
La panadería tenía un horno de leña moruno, que Joan intentó mantener cuando se hizo cargo del negocio, a pesar de que le fue imposible porque costaba mucho mantenerlo y no podía seguir el ritmo que llevaba el horno.

El futuro de la panadería no está claro, puesto que las hijas de Joan de momento no están interesadas en él, pero, como dice él, es una pena que se pierda esta tradición familiar.


Juan Francisco Alba Llaneras opened the Can Alba bakery in 1931 and gave it the family surname. The current owner, Joan Alba, has been running the bakery since 1996, when his father, Nofre Alba, retired. He is now the third generation of the family to run the business.

When Joan took over, the bakery only sold bread, and he decided to expand this offer with empanadas (panades), of which there are a dozen types, rubiols, cocas de tallades, cocarrois, etc. In the old days, people came from other towns to get bread, especially many shoemakers who were from abroad but worked in Inca.

The bakery had a wood-fired oven, which Joan tried to maintain when he took over the business, although it was impossible because its upkeep was very expensive and he was unable to do so with the products he sold.

The future of the bakery is not clear, since Joan's daughters are not interested in it at the moment, but, as he says, it is a pity to lose this family tradition.

Av. General Luque, 95 · Inca · Mallorca. +34 971 502 865
Facebook @Forn Ca'n Alba
Instagram @Forn Ca'n Alba

Share