preloader logo
Fácil

Sa Porta del Rei

Roca que ens recorda a la llenegada de la pota d'un cavall, serveix per il·lustrar una llegenda del Rei En Jaume I, en la lluita entre moros i cristians. Darrera de es convent de ses Monges d'Inca, a sa costa des molins, surt una timba a flor de terra i fa una regata, com espècie d'arregussai. Diuen que va ser el Rei En Jaume, que el seu cavall va llenegar quan perseguia els moros per esvair-los de Mallorca, un dia era dalt es Puig Major, i os me veu devers Inca. Ell tot d'una pegà esclafit i esperonada an es cavall, i es cavall llongo, i se tirà just damunt aquella timba.

Es cavall llenega d'una pota, i tan fort aferrava, que va fer aquell arregussai, que enara s'hi veu ben senyat i ben coneixedor. A nes moros al punt los hagut assolits, i es bocins més grossos que en deixà foren ses oreies. Ell no s'hi posava per poc, no, aquell Rei. Ni se'n porien riure gens.

Comparte