Ajuntament

Plaça d’Espanya, núm. 1 · 871 91 40 00 · web: www.incaciutat.es

L’Ajuntament d’Inca és una antiga casa senyorial mallorquina amb quatre plantes. La planta baixa està folrada de pedra. Al primer pis hi ha un relleu amb l’escut de la ciutat i la façana acaba amb una ampla cornisa i teulada. Les obertures estan distribuïdes simètricament damunt l’enfront. A l’interior, just a l’entrada hi ha una coberta amb volta d’aresta feta amb peces regulars de marès. A la sala de sessions hi ha quadres amb els retrats dels fills il·lustres de la ciutat.

incaturistica.es