Arquitectura civil

Es conserven algunes cases d’arquitectura civil construïdes, o reformades en l’època barroca, en els segles XVII i XVIII. A més a més, la industrialització del primer terç del segle XX permetí l’enriquiment arquitectònic i la incorporació de noves corrents arquitectòniques, com ara l’Historicisme, el Modernisme i el Racionalisme.

Cases senyorials

Can Monroig
C/ Can Valella, 22
Casa del segle XVII de dues plantes.
http://www.canmonroig.com

Can Ripoll
Casa dels segles XVII-XVIII de dues plantes i porxo.
Façana revestida de pedra viva i gran porta d’entrada en forma d’arc apuntat.

Can Campos.
C/ de l’Aigo
Casa de dues plantes. Façana revestida de pedra viva que acaba en una en una volada de teules invertides.

Uns altres exemples serien Cas Català i Can Siquier.

Historicisme

Pòrtics de la Plaça Sta. Maria la Major (1885)
5 arcs de mig punt de pedra de marès. Obra acabada a principis del segle XXI.

Rectoria (1928)
Situada a la Plaça d’Orient. Façana simètrica acabada amb un gran frontó. S’han utilitzat pedres de marès, alternades i de dos colors.

Antic Hotel Domingo (1910). Plaça Sta. Maria la Major
Edifici de 4 plantes de façana simètrica, acabada amb una volada aguantada per mènsules. Actualment, és el centre parroquial.

Sa Quartera (1920): Plaça de la Quartera
Edifici públic destinat a emmagatzemar cereals i llegums. Actualment, és un centre d’art.

Modernisme

Construccions amb abundància de decoració. S’hi usa ceràmica, ferro forjat, ornamentació floral i vegetal i línies corbes i sinuoses.
Fàbrica de Can Fluxà (1910-1911)
C/ Bisbe Llompart
Projectat per l’arquitecte Guillem Reynés (col·laborador d’Antoni Gaudí). S’han utilitzat línies còncaves en portals i finestres emmarcades en color rosat.

Club Velocipedista (Finals del segle XIX)
C/ Artà, davant de la plaça Mallorca
Modernisme historicista neoàrab. 3 finestres balconeres amb arcs de ferradura.

Can Janer (reformat el 1926)
Plaça d’Espanya
Edifici de 4 plantes de forma triangular. Balcons de ferro forjat amb decoració floral. Actualment, alberga una galeria d’art.

Altres exemples modernistes són Can Mir i Ca n’Amengual.

Racionalisme

Construccions simples sense decoració o ornamentació.
mercantil_bigCafè Mercantil (1936)
Plaça d’Espanya
Edifici de 4 plantes de línies molt simples i amb una cafeteria a la planta inferior.
Altres exemples en són Can Pieras i l’antiga Impremta Vic.

incaturistica.es