Museu del calçat i de la Indústria

El Museu del Calçat i de la Indústria (reinaugurat el 2018) és el primer museu industrial de les Illes Balears. Conta la història de la fabricació de la sabata i de les indústries auxiliars a Mallorca des del segle XIII fins al present.

El Museu està situat dins un dels pavellons de l’antic Quarter de Cavalleria, conegut com del General Luque, reformat per albergar el present Museu del Calçat. L’edifici es divideix en dues plantes: a la primera hi trobem la recepció, la «peça del mes» i l’exposició temporal, que va canviant periòdicament; i a la planta de dalt l’exposició permanent, que aborda des de la fabricació artesanal del calçat fins a la fabricació industrial, destinant també un espai a les indústries auxiliars del calçat, a les persones i les associacions, a les marques i col·leccions de sabates, a la moda i la publicitat, a les obres d’arts i curiositats relacionades amb el món de la sabata i als més joves (la Sabateca).

El Museu del Calçat pretén albergar, documentar, investigar i difondre el patrimoni material i immaterial i la cultura de la ciutat d’Inca i de la resta de Mallorca i posar en valor la producció de calçat com un dels principals símbols de la seva identitat.

Nota arquitectònica de l’edifici: És un edifici projectat per Francesc Roca Simó, amb modificacions del capità d’enginyers Joaquim Coll Fuster. Va ser inaugurat l’any 1915. L’edificació està formada per un cos principal i diversos pavellons, els quals tanquen una plaça d’armes empedrada. Les façanes tenen una distribució simètrica. La part central sobresurt del conjunt i, a través d’un arc apuntat, permet l’accés al pati d’armes.

incaturistica.es