Serral de Molins d’Inca

Són molins d’origen medieval, transformats en habitatges. A Inca hi havia una forta concentració de molins, que s’utilitzaven per moldre blat i altres cereals. A la part més elevada de la ciutat es conserven 7 molins, dos d’ells amb torres escapçades.

incaturistica.es