Ruta dels Cellers

Els cellers son edificis on s’elaborava i guardava el vi en grans bótes de fusta. Actualment s’han transformat en restaurants que ofereixen cuina mallorquina típica. Solen ser sales molt altes, cobertes d’una embigada, que es troben per davall el nivell del carrer i al nivell del carrer, depèn de cada celler. Can Ripoll, ca n’Amer i sa Travessa són tres dels cellers més representatius a dia d’avui.

incaturistica.es