preloader logo

Inca es remunta a l’any 123 aC

La més gran de les alqueries de Mallorques

La història d’Inca es remunta a l’any 123 aC amb la vinguda a Mallorca de Quint Cecili Metel. Inca, durant la dominació islàmica, és un dels dotze mercats en què l’illa està dividida. Inkan era el seu nom. Al llibre de la Crònica del rei Conqueridor, o Llibre dels feits, podem llegir com la població és citada com “la més gran de les alqueries de Mallorques”.

Inkan

Lloc de reunió i lloc d’habitatge

La seva ubicació, entre les badies de Palma i Alcúdia, fa d’Inca un lloc de reunió i lloc d’habitatge per a gent vinguda de fora. Al 1391 s’inicià a Inca una gran “revolta forana” que es féu ben present l’any 1450 tenint en compte les conseqüències de la pèrdua de diners, honors i de la manca de l’estabilitat escaient. Així i tot Inca creix, neixen gremis i, a poc a poc, l’augment en tots els aspectes serà notori.

Després de la pesta de bubó de 1652 Inca passa de tenir uns cinc mil habitants a dos mil i uns pocs menys, i li costarà uns segles tornar a remuntar. Al segle XVIII els gremis tornen a agafar la força d’antany i es renoven els temples de Santa Maria la Major, de Sant Domingo, de Sant Francesc i el de Sant Bartomeu de les monges jerònimes, a Inca conegudes com a “ses monges tancades”. Així ho demostren els escuts (ferrers, sabaters, teixidors, fusters, escudellers, paraires, etc.) situats dalt del retaule de Sant Pere a la parròquia de Santa Maria la Major.

L’any 1833, Inca ja té un jutjat de Primera Instància i un Registre de la Propietat, que conjugat amb l’arribada el ferrocarril i la pujada de la indústria sabatera li dóna un fort impuls. Al 1900 la reina regent concedeix el títol de Ciutat al poble d’Inca pel seu creixement industrial, comercial i agrícola.

Inca, a principi del s. XX, fou una ciutat oberta i receptiva als canvis socials, i capdavantera de novetats. Durant el primer terç del segle, cal remarcar el fort moviment associatiu que s’estenia als àmbits polítics, socials, culturals i esportius.
Actualment, Inca té uns 33.000 habitants. És la ciutat més industrial de la Part Forana i com a capital de la Mancomunitat del Raiguer concentra les activitats administratives, de serveis i comercials

Llocs d'interès

Estar al cor de Mallorca ens permet estar perfectament connectat amb tota l’illa, i per això pots venir aprofitant tant el tren, autobús o en cotxe.