Compromís de qualitat turística SICTED

SICTED és un projecte de millora de la qualitat de les destinacions turístiques promogut per la Secretaria d’Estat de Turisme (SET), amb el suport de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que treballa amb empreses/serveis turístics de fins a 32 oficis diferents, amb l’objectiu últim de millorar l’experiència i satisfacció del turista.

Inca s’ha adherit al programa “Compromís de Qualitat Turística” que acredita i reconeix l’esforç realitzat per les empreses participants. El distintiu és el suport que acredita el compliment dels requisits establerts en la metodologia i reconeix l’esforç i el compromís amb la qualitat i la millora contínua, alhora que distingeix a la nostra ciutat, davant de la competència. Si ets una empresa d’Inca entra i omple el formulari.

Inca disposa d’infraestructures, equipaments, serveis i recursos turístics suficients per a la generació de fluxos de visitants cap a la destinació, com demostra amb l’organització de grans fires. Diverses empreses d’Inca ja s’han adherit a SICTED.

incaturistica.es