preloader logo
1 Km aprox.
Einfach

La Florida

La Florida
 
Als voltants de l'any 1870, Pere Cortès Aguiló, de Palma, se'n va anar a viure a Inca, on es va casar i va obrir una botiga dedicada a la venda de teixits i merceria amb el nom de Can Pere, al carrer Major de Sant Bartomeu, actual plaça d'Espanya. Com que tenia molta relació amb Filipines, d'on importaven productes, ben prest la gent li va posar l'apel·latiu Filipines.

Els fills de Pere Cortès, Jaume i Antoni, varen heretar el comerç, que va passar a les mans dels fills de Jaume, Joaquim i Pere, que separaren el negoci. Pere es va quedar els teixits, i Joaquim, la merceria al local veïnat, que va batejar amb el nom de La Florida i que va regentar juntament amb la seva esposa, Joana Maria Forteza. L'any 1988, es varen posar al capdavant del negoci els seus fills, Immaculada Concepció i Rafel Pau Cortès, que representen per tant la quarta generació.

La merceria és reconeguda a molts indrets de l'illa per la seva quantitat i varietat d'articles, que fan que sigui una de les més ben assortides de Mallorca.

El local té uns mostradors d'estil modernista i forma part d'un edifici construït a principi del segle xx. A l'interior manté la distribució minuciosa amb prestatgeries de fusta, i al soterrani destaca una habitació amb volta de canó.

És un establiment que preserva l'esperit d'una atenció personalitzada, familiar i enfocada en el client, que fa tan especial i distintiu el comerç detallista.
Plaça d'Espanya, 19 · Inca · Mallorca. +34 971 501 743
Facebook @La Florida
https://www.google.com/maps/place/La+Florida/@39.721125,2.9073623,17z/data=!3m2!4b1!5s0x1297c5b84d59dc47:0x330db24dc23c4288!4m5!3m4!1s0x1297c5b852bfaa77:0xbfffe3b672fec539!8m2!3d39.721125!4d2.909551?shorturl=1

Hacia el año 1870, Pere Cortès Aguiló, de Palma, se fue a vivir a Inca, donde se casó y abrió una tienda dedicada a la venta de tejidos y mercería con el nombre de Can Pere, en la calle Major de Sant Bartomeu, actual plaza de Espanya. Al tener mucha relación con Filipinas, de donde importaban productos, muy pronto la gente le puso el apelativo Filipines.

Los hijos de Pere Cortès, Jaume y Antoni, heredaron el comercio, que pasó a manos de los hijos de Jaume, Joaquim y Pere, que separaron el negocio. Pere se quedó los tejidos, y Joaquim, la mercería en el local contiguo, que bautizó con el nombre de La Florida y que regentó junto con su esposa, Joana Maria Forteza. En el año 1988, se pusieron al frente del negocio sus hijos, Immaculada Concepció y Rafel Pau Cortès, que representan por lo tanto la cuarta generación.

La mercería es reconocida en muchos lugares de la isla por su cantidad y variedad de artículos, que hacen que sea una de las más bien surtidas de Mallorca.

El local tiene unos mostradores de estilo modernista y forma parte de un edificio construido a principios del siglo xx. En el interior mantiene la distribución minuciosa con estanterías de madera, y en el sótano destaca una habitación con bóveda de cañón.

Es un establecimiento que preserva el espíritu de una atención personalizada, familiar y enfocada en el cliente, que hace tan especial y distintivo el comercio detallista.

 
Around 1870, Pere Cortès Aguiló left Palmato to go and live in Inca, where he got married and opened a shop that sold fabrics and haberdashery under the name of Can Pere, in calle Major de Sant Bartomeu, nowadays plaza de Espanya. Due to their close relationship with the Philippines, from where they imported products, they very soon gave it the nickname Filipines.

Pere Cortès' sons, Jaume and Antoni, inherited the business, which was passed on to Jaume's sons, Joaquim and Pere, who separated it. Pere kept the fabrics and Joaquim kept the haberdashery in the adjoining premises, which he named La Florida and which he ran with his wife, Joana Maria Forteza. In 1988, his children, Immaculada Concepció and Rafel Pau Cortès, took over the business, representing the fourth generation.

The haberdashery is recognised in many parts of the island for its quantity and variety of articles, making it one of the most well-stocked in Mallorca.

The shop has modernist counters and is part of a building constructed at the beginning of the 20th century. Inside it maintains the meticulous distribution with wooden shelves, and in the basement there is a room with a barrel vault.
It is an establishment that preserves the personalised, familiar and customer-focused spirit that makes the retail trade so special and distinctive.

Plaça d'Espanya, 19 · Inca · Mallorca. +34 971 501 743
Facebook @La Florida

Teilen